Wczytuję dane...
Elnar

                       

            WNĘTRZE ORGANIZACJI         

MISJA

        Misją Spółki jest właściwe rozumienie i zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez fachową obsługę, i doradztwo w doborze wyrobów najwyższej jakości, szybkość dostaw, i usług w zakresie dystrybucji, oraz budowanie wizerunku marki o silnej osobowości.

STRATEGIA ORGANIZACJI

       Wszelkie działania zostały podporządkowane temu, aby pozyskane przez nas środki były w zdecydowanej części reinwestowane, co pozwoli nam na dynamiczny rozwój

WARTOŚCI, KTÓRYMI POWINNO KIEROWAĆ SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWO

        Zarządzający apelują do obowiązku dobrej pracy, pracujący  mają sami pilnować wysokich standardów w obsłudze. Osiąga się to dzięki pełnemu zaangażowaniu i budowaniu profesjonalizmu poprzez ambicje pracowników

 OTOCZENIE ORGANIZACJI

  DOMENA DZIAŁALNOŚCI

        Zaspokajanie potrzeb w produkty dostępne dla każdego . Dotarcie poprzez mobilność i kompetencje do wszystkich segmentów rynku.

KLIENCI FIRMY

        Klienci hurtowi i detaliczni, firmy elektroinstalacyjne, przedsiębiorstwa, odbiorcy zagraniczni

ZASPOKAJANIE POTRZEB RYNKU

       W trosce o jakość wysokich usług Firma „ELNAR ” dystrybuuje nowoczesne produkty renomowanych marek: HAGER, MOELLER, PHILIPS, SCHNEIDER, ETI, NKT, DOSPEL, SPAMEL, SIMET, OSPEL  i wiele innych znanych marek.

SPOSÓB OSIĄGANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

       Jedynym czynnikiem trwałej przewagi konkurencyjnej są ludzie, Ich umiejętności, pomy

słowość, doświadczenie i zaangażowanie w realizację celów misji i strategii Firmy Elnar

 

             Mariusz Bartosiak              

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELNAR W CHEŁMIE