Wczytuję dane...

SONEL

Mierniki produkowane przez Sonel S.A. pracują nieprzerwanie we wszystkich dziedzinach branży elektrycznej od 1989 roku. FIrma, założona przez inżynierów elektryków - osoby najlepiej znające potrzeby rynku w zakresie specjalistycznych przyrządów pomiarowych, przez 20 lat rozwinęła się z małego zakładu doświadczalnego do spółki giełdowej, której produkty reprezentują polską myśl techniczną na rynkach ponad 50 krajów całego świata. Rozpoczynając swą działalność od konstruowania pionierskich cyfrowych przyrządów do pomiarów ochronnych, oferuje obecnie szeroki asortyment specjalistycznych przyrządów m. in. również do pomiarów bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, analizy sieci; a także wielkości nieelektrycznych (kamery termowizyjne, pirometry, światłomierze).

Oferta Sonel S.A. to:

 • wielofunkcyjne i specjalistyczne przyrządy do pomiarów przeciwporażeniowych i ochronnych (impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, zabezpieczeń różnicowoprądowych),
 • wysokonapięciowe mierniki do diagnostyki izolacji kabli i transformatorów,
 • specjalistyczne przyrządy do pomiarów uziemień,
 • mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego,
 • kamery termowizyjne,
 • mikroomomierze (mierniki małych rezystancji),
 • lokalizatory tras przewodów, kabli i infrastruktury podziemnej,
 • analizatory  jakości zasilania,
 • mierniki cęgowe, multimetry, wskaźniki i testery,
 • pirometry,
 • luksomierze,
 • przyrządy laboratoryjne do symulacji pomiarów,
 • kalibratory laboratoryjne,
 • specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania wyników pomiarów.

Wszystkie przyrządy ze znakiem Sonel to wieloletnia gwarancja wysokiej jakości i niezawodności. Od ponad 10 lat są również rekomendowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a innowacyjne rozwiązania wyróżnione zostały wielokrotnie na międzynarodowych targach elektrotechnicznych. Systematycznie przeprowadzana analiza rynku oraz otwartość na uwagi użytkowników pozwala dostrzec aktualne potrzeby klientów, co znajduje odzwierciedlenie w tworzonych nowych konstrukcjach przyrządów. Dodatkowo, kadra inżynierska Sonel-a udziela wsparcia technicznego, systematycznie prowadzi szkolenia oraz prezentuje najnowsze rozwiązania technologiczne poparte interpretacją aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz praktyczne pokazy technik pomiarowych.